Psikolojik Testler

Psikolojik test , psikolojik testlerin idaresidir. Psikolojik testler eğitimli değerlendiriciler tarafından uygulanır. Bir kişinin yanıtları, dikkatle belirlenmiş yönergelere göre değerlendirilir. Puanların, testin ölçmeyi amaçladığı yapıdaki bireysel farklılıkları yansıttığı düşünülür.