Ergen Danışmanlığı

Ebeveynler tarafından önem verilmesi, dikkate alınması gereken, en önemli alanlardan biridir. Ergenlik, bireyin çocuk olmadığı ancak henüz yetişkin olarak da görülmediği süreçte kendini ortaya koyma ve kimliğini oluşturma aşamasıdır. Ergenlik sürecinde kendini ortaya koyma aşamasında birey, bilinen bütün doğruları süzgeçten geçirerek kendi doğrularının peşine düşmektedir. Bu bakımdan daha özgür ve çoğu noktada daha esnek olmayı arzulayan ergen, bir yandan değişen fizyolojik yapısı ve duygu durumuna adapte olmaya çalışmaktadır. Hem hormonsal hem fizyolojik hem de psikolojik olarak değişen ve karmaşık ergen yapısının etkisiyle daha öfkeli ve asi olabilir. Bu noktada ergenlik sürecindeki yeni oluşturulan kimlik ile yerleşmiş yapıya sahip aile, çatışma yaşayabilmektedir. Ergen danışmanlığı, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bakımdan bir geçiş süreci olan ergenlik döneminin, aile tarafından en doğru şekilde takibinin sağlanmasını, bireyin kendi kimliğinin inşasını da destekleyecek şekilde planlamaktadır.

Ayrıca ergen danışmanlığı ile, ergenlik çağında yaşanabilecek depresyon, madde kullanımı ve antisosyal davranışlar gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Ergen danışmanlığı ile, kendini ifade edebilen, pozitif, kendi doğrularını inşa edebilen, bu doğrularla ailesel ve sosyal açıdan sağlıklı iletişimler kurabilen bireyler oluşturulabilmektedir. Bu doğrultuda ergen bireylerle ve eşzamanlı ya da farklı zamanlarda olmak üzere aileler ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir.