Bireysel Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışma, psikolojik yardım (destek) almak isteyen danışan ile onun kişisel ve sosyal problemlerinin çözümüne yardımcı olabilecek  uzman kişi (danışman) arasında, problemin çözümüne dönük olarak gerçekleştirilen psikolojik bir yardım oluşumudur. (Baloğlu ve Tan, 1986)

Danışmanlık sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin artırılmasıdır. Danışmanlık sürecinde bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu dengeleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme ve yetilerini kazandırır