Çocuk Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığında danışman, çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapabilir. Toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocuklardaki duygusal, psikososyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde yardımcı rolü üstlenir.

  • Davranış bozuklukları
  • Anne-çocuk ilişileri
  • Rehberlik hizmetleri
  • Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
  • Terapi görüşmeleri
  • Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu